Fotobanka Gray Card StudioVyhledávání fotografií


1. klíčové slovo: zadejte slovo, které obsahuje hledaný námět na fotografii (v jednotném čísle, např. žena a program vyhledá všechny fotografie, kde je i mimo jiné vyfotografovaná žena)
2. slovni spojení: spojení dejte do uvozovek napr. "bílé víno"
3. výběr několik klíčových slov: napište několik výrazů se znakem "+" (např. hledám fotografii, na které je jenom žena a kosmetika. Zadám tedy: +žena +kosmetika). Program vyhledá všechny fotografie, kde je pouze žena a kosmetika. Nezapomeňte napsat "+" těsně před slovo a udělat před dalším "+" mezeru.
4. vyloučení tématu: napište výrazy se znakem "-" Výrazy takto označené vyloučíte z vyhledávání. Dokumenty, které obsahují daný výraz, budou vynechány. Nezapomeňte udělat mezeru před "-"
5. slovní základ: "*" hvezdičku používejte pro pravostranné rozšíření (např.: Hungar* vyhledá všechny dokumenty obsahující Hungary, Hungarian.)

Většinu výrazů lze zadávat i v anglickém jazyce
Využití fotografií


Fotografie označené:
1. model release ano: lze použít bez omezení (užití je tedy pro všechny kategorie značené jako "editorial", "creative" a "royalty free")
2. model release ne: s vyfotografovaným člověkem není uzavřena smlouva o volném užití. Fotografii lze požít pouze jako ilustrační fotografii do tištěných a elektronických médií pouze ve vztahu k vyfotografované osobě - zpravodajství (užití je všeobecně značeno jako "editorial")
3. model release - neuplatňuje se: lze použít bez omezení (užití je tedy pro všechny kategorie značené jako "editorial", "creative" a "royalty free")
4. property release ano: lze použít bez omezení (užití je tedy pro všechny kategorie značené jako "editorial", "creative" a "royalty free")
5. property release ne: fotografie obsahuje intelektuální nebo autorské vlastnictví, které není vlastnictvím autora fotografie a není uzavřena smlouva o volném užití. Fotografii lze použít pouze ve vztahu k obsahu fotografie (užití je všeobecně značeno jako "editorial")

Na fotografie značené v bodech 1, 3 a 4 lze dohodnout jakoukoliv exkluzivitu.